Condicions de lloguer i devolucions

  • Com a garantia s’haurà de deixar en diposit el valor del material llogat o un document d’identitat.
  • Els serveis de lloguer s’abonen per avançat i no s'admeten devolucions de pagament
  • La devolució del material llogat s’haurà d’efectuar el mateix dia de la data de venciment, abans de les 17:30 hores.
  • El client haurà de tenir especial atenció a les característiques, marca, model i NÚMERO, del material que se li entregui, doncs aquest és l’únic que se li admetrà al moment de la devolució.
  • El client és responsable del material llogat, en cas de pèrdua o robatori haurà d’abonar el seu import a l’establiment.
  • L’establiment no esta obligat a la custodia del calçat del client, en cas de deixar-lo en el local serà sota la seva pròpia responsabilitat.