AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

La consulta del lloc web suposa l'acceptació sense reserves de les presents condicions d'ús.
Els termes el lloc o el lloc web de designar en endavant el lloc web d'Eustaqui Esports:

Eustaqui Esports (EUSTAQUI Enyoying Mountain)
N.I.F. 40554485B - EUSTAQUI GIRALT ROCA

Domicili Social:
Plaça Pista Llarga, 11
17537 - La Molina (Girona)
Telèfon i Fax: 972 89 21 18
Email: consultes@eustaquiesports.es

MARQUES REGISTRADES

El nom comercial i el logotip d'Eustaqui Esports que figuren en aquesta pàgina són propietat d'Eustaqui Esports. La seva menció no atorga de cap manera llicència o dret d'ús de les dites marques, que no podran ser utilitzades sense consentiment previ i escrit del propietari.
No s'atorga a ningú altre dret que el de visitar el lloc web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

S'informa que les dades personals que l'usuari facilitarà durant tota la seva relació amb Eustaqui Esports, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les quals puguem accedir durant la relació comercial establerta amb l'usuari, s'utilitzarà exclusivament per atendre a les seves consultes i / o gestió de les comandes / reserves de lloguer del material.